Świadectwa / certyfikaty

Wykonujemy do 3 dni.


Otwórz drzwi do efektywności energetycznej z naszymi 

certyfikatami!

Mieszkanie

cena 250 zł

Dom

cena 350 zł

Lokal

cena 350 zł

Certyfikaty

cena do ustalenia

Kiedy musisz wykonać certyfikat ?

Od 28 kwietnia 2023 roku wszystkim sprzedawcom i wynajmującym budynku mieszkalnego lub użytkowego jest wymagane przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej. Dokument ten stanowi istotną informację o budynku, mającą ułatwić podejmowanie decyzji przez potencjalnych nabywców i najemców.

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia certyfikatu?

 • Podstawowe dane adresowe nieruchomości .
 • Rok oddania do użytkowania budynku.
 • Powierzchnia użytkowa mieszkania.
 • Wysokość pomieszczeń.
 • Na której kondygnacji znajduje się mieszkanie .
 • Ilość ścian zewnętrznych oraz materiał z jakiego zostały wykonane .
 • Sposób wentylacji.
 • Informacje o oknach drzwiach .
 • Rodzaj źródła ciepła / typ instalacji.
 • Ciepła woda / typ instalacji / zasobnik.
 • Źródła chłodu.

Dużo danych?

Zachęcamy do przesłania do nas aktualnego projektu powykonawczego sami je odnajdziemy.

Jeśli nie posiadamy aktualnego projektu powykonawczego, zachęcamy do skontaktowania się z odpowiednimi instytucjami  w celu uzyskania tych informacji .

Bardzo nam zależy na aktualnym projekcie powykonawczym w celu przygotowania kompleksowego i wiarygodnego  świadectwa.

Dokumenty należy przesłać na adres :  biuro@bezpiecznaenergia.com.pl
luba po uzgodnieniu telefonicznym 517-161-695  na adres:

ul. Malborska 93 30 -624 Kraków 

 

Często zadawane pytania.

Co zawiera świadectwo energetyczne?

Świadectwo jest ustandaryzowane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Zawiera między innymi parametry techniczne, adres, zdjęcie nieruchomości i jej zapotrzebowanie energetyczne.

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne może być wystawiane wyłącznie przez audytora wpisanego do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetyczne.

Jakie budynki są zwolnione z wykonywania świadectwa energetycznego?

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 • przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

W jakiej formie otrzymam świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwa sporządzamy w formie elektronicznej i wysyłamy je na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail. Jeśli potrzebujesz dokumentu w wersji papierowej, możemy go wysłać na wskazany adres. Zachęcamy do odbioru świadectwa osobistego w siedzibie firmy.

Dane audytora sporządzającego świadectwo.

Potwierdzenie wpisu do wykazu osób uprawnionych
do sporządzania świadectw charakterystyki energetyczne

Numer wpisu: 36540

Imię: Jacek

Nazwisko: Grzybowski